Blog

Çocuk sporu olarak Karate

Çocuk sporları, çocukların gelişiminin vazgeçilmez bir unsurudur. Süreklilik kazanan tüm sporlar da önemli olan başarılı olmak değil, sporla büyümenin çocuğa kazandırdığı vasıflardır. Çocuk sporu antrenmanları sayesinde çocuklar, disiplin içinde kurallara ve aktivite saatlerine uymasını öğrenir, tüm yaşamları boyunca hırs ve zorluklarla mücedele edebilme yeteneklerini kazanır.

Çocuk sporlarının kazandırdığı değerler arasında arkadaşlık, dürüstlük, güven, hayatın ilerleyen dönemlerinde sosyal zorluklarla başa çıkmada kolaylık sağlama en ön sıralarda gelenleridir. Sağlıklı bir insanın hayat kalitesi için spor çok önemli bir etmendir.

Disiplinli bir şekilde antrenman yapmak için öncelikle çocuğun okula başlamış olması, daha sonra okuldaki spor dersinde, grup ve oyun etkinliklerinde performansının takibi gerekmektedir.

Yedi yaşla birlikte çocuk artık oyunlarla karışık antrene olabilir. Koordinasyon yetenekleri gün geçtikçe artar. Motor özellikleri gelişir ve antrenman süreleri oyun sürelerine göre daha uzun olmaya başlar.

7-10 yaşları arasında iyi bir alt yapı tekniği verilir, daha sonra bu teknikler geliştirilir, bu yaşlar kuvvet ve kondisyondan ziyade oyunlarla çocuk sporu branşının antrenmanları yapılır.

Çocuk sporları, güç, kuvvet, sağlığın yanısıra karar verme yeteneği, sorumluluk alma, terbiye ve disiplin, düzgün bir vücut gelişimi, hastalıklardan çabuk arınabilme yeteneklerini kazandırır.

Ailelere düşen önemli görevlerden biri de, çocuklarının seçtikleri çocuk sporu dalı hakkında ve yaralanmaları, sakatlanmaları önlemek için gerekli koruyucu malzemeler ve sakatlanma ve yaralanmalardan kurtulma teknikleri ile ilgili iyi bilgi sahibi olmalarıdır. Bu tekniklerle hem çocuğunuzun istenmeyen sakatlanma ve yaralanmalardan korunmasına hem de çocuğunuzun cesareti kırılmadan çocuk sporlarına devam etmesine katkı sağlanır.

Hepimiz için kaygı veren bir konu da çocukların bilgisayarda oynadıkları oyunlarda yüksek ölçüde şiddet olması ve oyunların ya da filmlerin kahramanlarının dövüşen, savaçı kimliği taşımasıdır.

Doğal bir sonuç olarak büyüme çağında olan çocuklar bunları örnek alarak okulda ya da oyun alanlarında arkadaşlarıyla itişmeyi oyun haline getirebiliyorlar.

Ancak, profesyonel eğitim aldıklarında, dövüş sporlarının çocuklara faydalı olabilecek yönleri ortaya çıkar. Okulda ya da dışarıda birbirlerini hırpalayan çocukları bilgilendirme ve doğru yönlendirmeyle, dövüşmenin bilincini ve saldırının ya da savunmanın bir spor adı altında yapabilecekleri öğretilebilinir.

Çoğu agresif çocuk dövüş sporlarına başladıktan sonra özgüven ve farkındalık sahibi olur, bu da onun enerjisini sokaklarda itişme dışında belli bir disiplinde dövüş sporuna aktarmasını sağlar.

Şiddetin gün geçtikçe kaçınılmaz olduğu bir dünyada yaşadığımız için, çocuğun kendini savunması, hobi için bile olsa dövüş sporlarına herhangi bir disiplinde girmesi kendilerini korumaları açısından yararlı olabilir.

Çocuk sporu olarak savunma sanatları eğitimine başlama yaşı yedi-sekiz yaştır. Çocuk spora başladığında, yaptığı antrenman kadar o sporun felsefesini de ona aşılamak önemlidir.

Karate çocuk ve gençlerin yaratıcı becerilerini açığa çıkartıp ruhsal ve fiziki gelişimini besleyen, agresif tutumları kontrol etme becerilerini geliştirip sosyalleşmye destek veren bir spor branşıdır.

Karate, çocukların beyin, beden koordinasyonunu arttırır, mücadele yeteneklerini geliştirir, özgüven sahibi birer birey olarak yetişmelerini sağlar.

Çocuk sporları kapsamında karate çalışmaları ile gençler dikkat toplama ve odaklanma yeteneklerini geliştiriler, programlı olma alışkanlığı ve disiplin anlayışı kazanır, enerji ve stresini atıp, sigara vb. kötü alışkanlıklardan uzak kalır, ileriki yaşamlarında kendileriyle barışık, sağlıklı ve pozitif yaşam sürerler.

Dövüş ve mücadele sporlarına başlama yaşı çocuğun koordinasyon yeteneklerini kazanması ile doğru orantılıdır. Uygun yaşta çocuğunuzu bir dövüş sporu antrenman disiplinine sokarsanız, tüm diğer gelişimsel alanlarda da (fiziksel ve beyin gelişimi vs) açısından yaşıtlarına göre daha hızlı ilerleme kaydedecektir.

Bir çocuk sporu branşının çocuk için uygun olup olmaması genellikle aktivite süresi ve yoğunluğu ile yakın ilgilidir. Çocukların bedensel ve ruhsal özellikleri gereği uzun süre ve yoğun devam eden çocuk sporları aktiviteleri önerilmez. Çocukların bir spor dalına katılımından önce, mutlaka bir doktor kontrolünden geçirilerek, aktivitelere dahil edilmesi önerilir.

Etiketler: Çocuk sporları, çocuk spor salonları, çocuk sporu kulüpleri, çocuk ve karate