SKIF Shotokan Karate do International Federation

Merkezi Japonya’da bulunan başında Kancho Hirakazu Kanazawa ve yapısında çok üst düzey, karatenin temel tuğlalarını oluşturmuş ustaların yer aldığı 135 ülkede 3 milyona yakın üyesi bulunan teknik bir federasyondur.

Amacı karate do temel prensiplerini insanların faydasına olan katkısını dünya insanlarının birlik ve barışını hedefleyen bu amaçla seminer ve müsabakalar organizasyonlar yapan teknik bir federasyondur.

Shotokan, karatenin en yaygın temel stillerinden biridir. Diğer Japon savaş sanatları gibi, zorlu antrenmanlar ve büyük bir disiplin altında mükemmel karakter özelliklerine ulaşma felsefesi üzerine kurulmuştur. Rei, Setsu ve Dojo-Kun* ile desteklenen geleneksel felsefenin yanı sıra, Uluslararası Shotokan Karate-do Federasyonu, gençlerin sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişimlerini sağlamayı ve uluslararası değişim programlarıyla (hazırlık kampları, turnuvalar) arkadaşlık ve dostluk duygusunun gelişimine ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlar.

REI,  insanoğlunun yüceliğine saygı duyma ve bu saygıyı ifade etme biçimidir. Nihai amaç, bireysel ilişkilerin geliştirilip, sosyal uyuma katkıda bulunmaktır.

SETSU da, bu konseptin karate-do yoluyla uygulanmasıdır.

DOJO-KUN ise,  dojoda, yani karate yapılan yerde uyulması gereken kurallardır.

Bu kurallar şöyledir:

  • Mükemmel karaktere ulaşmak için çaba göstermek
  • Gerçeğin ve doğrunun yolundan sapmamak
  • Düşüncesizce cesaret gösterisinde bulunmamak
  • Yılmamak
  • Etik kuralları göz ardı etmemek

S.K.I.-TR nin Amacı
Bizler de S.K.I.-Türkiye olarak uluslar arası arenalarda diğer ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek ve karate alanında bilgimizi çoğaltmak, seminerler, müsabakalar, aracılığıyla Türkiye’nin tanıtımını ve üyelerimizin tecrübe edinmesini sağlamaya gayret göstermekteyiz. Türkiye de karate yapan sporcu, antrenör ve hakemlerin uluslara arası düzeyde tecrübelerini arttırmak ve tanınmasına yardımcı olmak. Böylece hem ülkenin, hem ülke karatesinin,  hakem, antrenör, sporcuların tanıtım ve gelişimine katkıda bulunmuş olacağız.

S.K.I-TR Temel Değerleri: Gerçekçilik Dürüstlük Güvenilirlik Samimiyet Kararlılık  İstikrardır.

Tabiî ki her organizasyon büyük olmak ister fakat bizim büyüklükten önce  bu zihniyetteki insanlara ihtiyacımız var. Hedefler  rakamlarlarla ölçülür ve bu son derece önemlidir ama bu, hedefe giden her yol mubahtır mantığının doğru olduğunu göstermez. Bizim temel değerlerimiz her şeyin üstündedir. İnsanların kişilik hakları emeğe saygı, sonrasında aynı hedef doğrultusunda en iyisi için elimizden geleni yapmak. Bu sebeple kimse kimseden üstün ve aşağı değildir. Temel değerlerimiz doğrultusunda çalıştıktan sonra bu ailenin en kıymetli bireyidir. Ve bizler ski-Tr  ailesi olarak tüm gücümüzle birbirimizin arkasında olacağız.